Selecteer een pagina

Issoria Hospice en Thuis biedt al 19 jaar palliatief terminale zorg in een huiselijke locatie aan de Burggravenlaan te Leiden. Ook wordt er rouwondersteuning geboden. De subsidie van het ministerie en de bijdragen van onze gasten zijn helaas niet kostendekkend.

De Stichting Vrienden van Issoria ondersteunt Issoria financieel en werft aanvullende inkomsten. We ontwikkelen acties, zoals de Aspergelunch, de Slag om Leiden en De 24 uur voor Issoria én ondersteunen acties die anderen organiseren. Meer over ons vindt u op de website van Issoria

Wacht niet te lang!

Er zijn nog enkele stuks te koop van de exclusieve Issoria Kalender 2024!

 

Hoe kunt u ons steunen?

Eenmalig met een Tikkie

De snelste manier om ons eenmalig te steunen is door middel van een Tikkie: druk op deze link.

Beschikt u niet over een mobiele telefoon, dan kunt u een eenmalige gift ook zelf overmaken naar de bankrekening van de Stichting Vrienden Van Issoria, Leiden: NL75 ABNA 0892838426.

Word donateur

Print het formulier ja, ik word donateur uit en vul het in. Geef er s.v.p op aan of u ons machtigt voor een incasso of dat u uw gift zelf aan ons overmaakt. En geef ook aan of uw donatie éénmalig is of jaarlijks. We verzoeken u het ingevulde en ondertekende formulier te sturen aan de Stichting Vrienden van Issoria.

Als u in één jaar meer schenkt aan goede doelen dan 1% van uw (drempel)inkomen, dan heeft u voor het bedrag boven die 1% recht op belastingaftrek. Op de website van de Belastingdienst kunt u de precieze voorwaarden hiervoor vinden onder de ingang ‘Hoeveel aftrek krijgt u?’.

Tussentijdse wijzigingen doorgeven

Bent u donateur en verandert u van bank of wilt u het bedrag van uw donatie aanpassen, dan vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk te melden aan de Stichting Vrienden van Issoria. Voor het doorgeven van een adreswijziging volstaat een e-mail.

Geef een periodieke schenking

Met de lijfrente- of periodieke schenking verbindt u zich ten minste vijf jaar lang tot een jaarlijkse bijdrage van een door u vastgesteld bedrag. Periodiek schenken heeft voordelen zowel voor u als voor Issoria. U verkrijgt belastingvoordeel en voor ons zijn periodieke schenkingen heel belangrijk met het oog op de continuïteit van de zorg aan de gasten van Issoria.

Hoe werkt het?

Doordat de periodieke schenking wordt vastgelegd in een tweezijdige schenkingsovereenkomst, stelt de fiscus u in de gelegenheid deze schenkingsvorm in zijn geheel van uw inkomen af te trekken. Deze vorm van schenken betekent voor u een 100% aftrekpost van uw inkomstenbelasting.

Tot voor kort werd een notariële akte vereist voor dit soort lijfrente- of periodieke schenkingen, tegenwoordig echter niet meer. Het invullen en ondertekenen van deze schenkingsovereenkomst is voldoende. Print dit formulier, vul het in, onderteken en stuur het op naar de Stichting Vrienden van Issoria. Wij vullen het formulier dan verder aan met onze gegevens en u krijgt het gecompleteerde origineel van ons retour voor uw eigen administratie.

Meer informatie over uw belastingvoordeel, de voorwaarden en de schenkingsovereenkomst is te vinden op de website van de Belastingdienst onder de ingang ‘Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften’.


Tussentijdse wijzigingen doorgeven

Verandert u van bank of wilt u het bedrag van uw donatie aanpassen dan vragen wij u vriendelijk dit schriftelijk te melden aan de Stichting Vrienden van Issoria. Voor het doorgeven van een adreswijziging volstaat een e-mail.

Testamentair schenken

U kunt Issoria opnemen als begunstigde in uw testament. Issoria krijgt dan na uw overlijden (een deel van) van uw erfenis. Ook kunt u bij uw overlijden een vast bedrag of een bepaald goed nalaten aan de Stichting Vrienden van Issoria, dit heet een legaat. Om uw wens vast te laten leggen in uw testament moet u wel langs uw notaris.

Omdat de Stichting Vrienden van Issoria is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) hoeven wij over dit soort schenkingen geen schenkingsrecht te betalen.

Stel niet uit, regel het nu! Wij stellen uw schenking zeer op prijs.

Voor meer informatie en/of hulp bij schenken, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stichting Vrienden van Issoria, 071-514 22 75.

Organiseer een actie

Er zijn allerlei evenementen en acties te bedenken waarmee u geld kunt inzamelen voor Issoria. Denk aan een sponsorloop, een kofferbak verkoop, een rommelmarkt, een statiegeldactie.